Preekarchief

110 of 270 items

Preek over Openbaring 8:1-5 op zondagmorgen 21 november 2021 (laatste zondag van het kerkelijk jaar)

door

orgelspel  welkom en mededelingen  zingen           Psalm 62:1 stil gebed  votum en groet openingstekst         ‘Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen […]

Preek t.g.v. de Diaconale Zondag op zondagmorgen 14 november 2021

door

orgelspel welkom en mededelingen zingen Psalm 146:1 stil gebed votum en groet openingstekst ‘De HEER heeft de rechtvaardigen lief, de HEER beschermt de vreemdelingen, wezen en weduwen steunt Hij.’ (Psalm 146:8c, 9a) zingen           Psalm 146:4,5 lezing gebod  uit Jakobus 1:19-27 zingen (met combo)   Hemelhoog 796 Licht aan (1 door combo, 2 en 3 gezamenlijk) gebed […]

Preek over Openbaring 7:9-17 op zondagavond 7 november 2021

door

orgelspel afkondigingen zingen          Psalm 72:1 stil gebed openingstekst         ‘En zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan.’ (Handelingen 14:22, Herziene Statenvertaling) zingen                       Gezang 409:1,4 gebed om de verlichting met de Heilige Geest  schriftlezing               Openbaring […]

Preek over Openbaring 7:1-8 op zondagmorgen 31 oktober 2021 (doopdienst)

door

orgelspel  mededelingen  zingen           Psalm 100:1,4 stil gebed  votum en groet aanvangstekst        ‘Zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Christus ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons. En Hij, die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God, die ons ook verzegeld heeft.’ (2 […]

Preek over Openbaring 6 op zondagavond 10 oktober 2021

door

orgelspel  afkondigingen  zingen          Psalm 105:1 stil gebed  votum en groet openingstekst         ‘Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid. Gedenk de wonderen die Hij heeft gedaan, de oordelen die Hij heeft uitgesproken.’ (Psalm 105:4,5) zingen                       Psalm 105:2,3 gebed om de verlichting met de Heilige Geest  schriftlezing               Openbaring 6 zingen                 Gezang 303:3,4  […]

Preek over Openbaring 5:9,10 op zondagavond 3 oktober 2021 (voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal)

door

orgelspel  welkom en mededelingen  zingen          Psalm 107:1 stil gebed  votum en groet openingstekst         ‘Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilig natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.’ (1 Petrus 2:9) […]

Preek over Openbaring 5:5,6 op zondagmorgen 3 oktober 2021 (viering Heilig Avondmaal)

door

orgelspel welkom en mededelingen  lied     Psalm 81:1,9  stil gebed votum en groet eerste deel avondmaalformulier (voorbereiding) zingen   Evangelische Liedbundel 308:1,2 Doorgrond mijn hart gebed om de verlichting met de Heilige Geest kindermoment Wat zijn dit? Kastanjes. Ja, het is weer de tijd om die te gaan zoeken. Wie van jullie heeft ze al gevonden? Prachtig vind […]

Preek over Openbaring 1:12b,13a op zondagmorgen 19 september 2021 (startdienst)

door

welkom en mededelingen  zingen met combo Breng ons samen van Sela stil gebed votum en groet             O openingstekst       ‘Gij al Gods bondgenoten ziet naar zijn toekomst uit.’ (Psalm 130:4, ber.) gedenken van hen die ons ontvallen zijn in de coronatijd      ouderling Els de Leede stak hierbij zeven kaarsjes aan, daarbij stond ook een lege […]

Preek over Psalm 25:14a op zondagavond 5 september 2021

door

orgelspel      welkom en mededelingen  aanvangslied          Psalm 62:1  stil gebed votum en groet  aanvangstekst ‘Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen,                               van Hem blijf ik alles verwachten. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, ik zal […]