Preken door Ds C. van den Berg.

110 of 84 items

Cornelis (Kees) van den Berg is sinds 14 september 2014 verbonden als wijkpredikant aan de Pauluskerk. Hij werd in 1969 geboren in Delft en groeide op in Waddinxveen. Tijdens het laatste deel van zijn studie theologie werd hij pastorale bijstand in Hazerswoude Dorp, in 1997 predikant in Broek op Langedijk, in 2003 predikant van de hervormde gemeente Nieuw-Vennep/ Burgerveen, beter bekend als de Witte Kerk. In deze gemeente maakte hij ook de totstandkoming van de protestantse pioniersplek Crosspoint in de Vinex-wijk Getsewoud van nabij mee. Naast zijn gemeentewerk was ds. Van den Berg jaren actief in de visiegroep van Areopagus, centrum voor contextuele en missionaire prediking (verbonden aan de IZB). Sinds eind 2013 verruilde hij dit voor het redactielidmaatschap bij het tijdschrift Woord & Dienst.

Hij is getrouwd met Mirjam en zij hebben drie kinderen: Job, Lotte en Myrthe. Ds. Van den Berg is een groot muziek-, film- en literatuurliefhebber. Ook is hij actief op Facebook.

Preek over Genesis 9:12,13 op zondagmorgen 23 januari 2022 (doopdienst)

door

orgelspel  mededelingen  zingen (met combo)         Breng ons samen van Sela stil gebed  votum en groet aanvangstekst  ‘En zie, er stond een troon in de hemel en iemand was op die troon gezeten…en een regenboog was rondom de troon.’ (Openbaring 4:2b,3b) zingen (met combo)         Doop van Sela de dopeling wordt binnengebracht lezing doopformulier doopgebed doopvragen zingen kinderlied (met […]

Preek over Glas 14 ‘De prediking van Johannes de Doper’ op zondagmiddag 16 januari 2022 in de Sint-Jan (Goudse Glazendienst)

door

Inleidend orgelspel           Improvisatie over Gezang 741 Liedboek 2013 (Johannes de Doper) Welkom en mededelingen Intredelied   Psalm 1 Antifoon 710a (voor de geboortedag van Johannes) ‘In de schoot van mijn moeder riep Hij mij, stelde mij tot licht voor de volken’ (Jes. 49:1, 6) Psalm 1 Antifoon 710a (voor de geboortedag van Johannes) Stil gebed […]

Preek over Johannes 1:16,17 op zondagmorgen 9 januari 2022

door

orgelspel mededelingen stil gebed votum en groet aanvangstekst         ‘Zo zal Hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed Hij voor ons is door Christus Jezus.’ (Efeze 2:7) lied     Evangelische Liedbundel 249 Door uw genade, Vader gebod des Heren   uit Spreuken 3:1-10 gebed om de verlichting met de Heilige […]

Liedpreek over Gezang 479/Lied 978 ‘Aan U behoort, o Heer der heren’ op 1 januari 2022 (nieuwjaarsdienst)

door

orgelspel  inleidende muziek door cantorij ‘Fallt mit danken, fallt mit loben’ – Weihnachtsoratorium, BWV 248 – J.S. Bach welkom en mededelingen  cantorij         ‘Jesus richte mein Beginnen’ uit: Weihnachtsoratorium, BWV 248 – J.S. Bach   zingen           Psalm 91:1 stil gebed votum en groet aanvangstekst        ‘Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.’ (Hebreeën 13:8) […]

Preek over Ruth 4:13-22 op 31 december 2021 (oudjaarsdienst)

door

orgelspel  welkom en mededelingen door ouderling van dienst stil gebed votum en groet openingstekst         ‘Heer, U bent ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht.’ (Psalm 90:1) lied     Psalm 90:1,2 gebed om de verlichting met de Heilige Geest  schriftlezing            Ruth 1:19-22 en 4:13-22 verkondiging Gemeente van Jezus Christus, In de beroemde Sixtijnse Kapel in […]

Preek over Matteüs 2:1-12 op Eerste Kerstdag 25 december 2021

door

orgelspel  welkom en mededelingen  zingen           Gezang 138:1,2,4 (1 en 4 door gemeente, 2 door sopraan) stil gebed votum en groet aanvangstekst        Bileam profeteerde ooit: ‘Een ster komt op uit Jakob, een scepter uit Israël.’ (Numeri 24:17) lied     Psalm 98:1,2 lezing van het gebod des Heren           uit Filippenzen 2:1-15 zingen           Gezang 134 (in wisselzang met sopraan) […]

Preek over Ruth 2 op zondagmiddag 5 december 2021 (tweede advent en voortzetting/dankzegging avondmaal)

door

orgelspel  mededelingen   zingen          Gezang 118:2 stil gebed  votum en groet aanvangstekst         ‘Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de HEER bestuurt zijn voetstappen.’ (Spreuken 16:9, Herziene Statenvertaling) zingen                       Psalm 61:3 voortzetting viering heilig avondmaal lezen    Johannes 6:54-57 dankgebed en gebed om de verlichting met de Heilige Geest schriftlezing     Ruth 2 verkondiging     Thema: Een […]

Preek over Ruth 1:19a op zondagmorgen 5 december 2021 (tweede advent en viering avondmaal)

door

orgelspel welkom en mededelingen  aansteken van adventskaarsen en gedichtje door Saar de Jong  zingen           Gezang 118:1 stil gebed votum en groet aanvangstekst         ‘Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor Mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in […]