Preken van maart 2020

2 Items

Preek over Markus 6:45-52 op zondagmorgen 15 maart 2015 (online-dienst)

(deze dienst was i.v.m. het Coronavirus niet openbaar toegankelijk voor gemeenteleden in de kerk, maar werd wel uitgezonden via Kerkomroep.nl en Youtube https://www.youtube.com/watch?v=ecjxV4tXqt8) welkom stil gebed votum en groet openingstekst          Geweldiger dan water en dan wind                               […]

Preek over Matteüs 17:1-9 op zondagmorgen 8 maart 2020

zingen           Gezang 173:1,3 stil gebed votum en groet aanvangstekst ‘Toen wij u de glorierijke komst van onze ​Heer​ ​Jezus​ ​Christus​ verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels – integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien. Want Hij ontving van God, de Vader, eer en luister, toen de stem van de majesteitelijke luister […]