De avonddienst vervalt. De oorzaak daarvoor is feestelijk: er is om 15.00 uur een gezamenlijke dienst in de Sint-Jan. Deze is n.a.v. de fusie van de Evangelisch-Lutherse gemeente met de Protestantse Gemeente Gouda. In deze dienst gaan de Lutherse predikant Mw. Ds. Catrien van Opstal en onze eigen wijkpredikant Ds. Kees van den Berg voor. In de dienst klinkt ook de prachtige Cantate Ein feste Burg van Bach. Muzikanten en een koor verlenen medewerking aan de dienst. Cantor-organist is Gerben Budding. Ook is er kindernevendienst. Het kindermoment belooft vrolijk en veelbetekenend te worden.

Bijwonen dienst

Er zijn geen beperkingen meer tijdens de zondagse diensten of het overige kerkenwerk, naast de basisregels: blijf thuis bij klachten, goed ventileren, geen handen schudden, hoesten en niezen in je elleboog; Je hoeft je dus niet meer op te geven via meevieren.nl.

  • Tijdens de diensten zijn de rijen onder het orgel gereserveerd voor gemeenteleden die onderling afstand willen houden. U kunt dan het beste de kerk binnenkomen aan de Van Hogendorpzijde;
  • Na de dienst kunnen we elkaar weer ontmoeten onder het genot van koffie of thee.
  • Er wordt fysiek gecollecteerd tijdens de diensten, maar digitaal geven heeft de voorkeur.

Ook kunt u kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor: het Ouderenwerk.

Vrijwilligers en diakenen Ouderen en Welzijn zetten zich in voor het bevorderen van het welzijn van (kwetsbare) ouderen. Er is diaconale of praktische hulp zoals hulp bij administratie, de autodienst of klussendienst. Belangrijk is de ontmoeting en aandacht voor elkaar, o.a. in ouderenbezoek-groepen en koffieochtenden. Meer informatie bij de diakenen Ouderen en Welzijn.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.
De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.