In Revalidatie- / Zorgcentrum Ronssehof, Ronsseweg 410, is er in de Klaproos, een Bijbelkring voor bewoners, revalidanten en van buiten de Ronssehof, o.l.v. Ds. C. van den Berg.

Vooraf en na afloop is er koffie en thee. U bent van harte welkom.

De data van de Bijbelkringochtenden in 2019 zijn:

  • Dinsdag 10 september,   10.00 – 11.00 uur
  • Dinsdag   8 oktober,        10.00 – 11.00 uur
  • Dinsdag 12 november,    10.00 – 11.00 uur
  • Dinsdag 10 december,    10.00 – 11.00 uur

De data van de Bijbelkringochtenden in 2020 zijn:

  • Dinsdag 14 januari,       10.00 – 11.00 uur
  • Dinsdag 11 februari,      10.00 – 11.00 uur
  • Dinsdag 10 maart,         10.00 – 11.00 uur
  • Dinsdag 14 april,            10.00 – 11.00 uur
  • Dinsdag 12 mei,              10.00 – 11.00 uur

Heeft u vragen en voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:

Nelleke Prosman, pastoraal medewerkster senioren, 0182-374456